Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home3/chauuc/public_html/1dict/index.php on line 132
 project | vdict - kế hoạch, đề án, dự án, công trình (nghiên cứu), công cuộc lớn (đòi hỏi nhiều tiền, thiết bị, nhân lực), phóng; chiếu ra, (toán học) chiếu, đặt kế hoạch, thảo kế hoạch, làm đề án - ChauUc
   
 
ChauUc
 

A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z

project

project

danh từ
 • kế hoạch, đề án, dự án
  • a new project for the development of agriculture
   một bản dự án mới về phát triển nông nghiệp
 • công trình (nghiên cứu)
 • công cuộc lớn (đòi hỏi nhiều tiền, thiết bị, nhân lực)
ngoại động từ
 • phóng; chiếu ra
  • to project a missile
   phóng một tên lửa
  • to project a beam of light
   chiếu ra một chùm sáng
 • (toán học) chiếu
  • to project a line
   chiếu một đường thẳng
 • đặt kế hoạch, thảo kế hoạch, làm đề án
  • to project a new water conservancy works
   đặt kế hoạch cho một công trình thuỷ lợi mới
  • to project oneself
   hướng ý nghĩ (về tương lai...); hướng tâm trí (vào cái gì...)
  • to project oneself into somebody's feeling
   đặt mình vào tâm trạng của ai
nội động từ
 • nhô ra, lồi ra
  • a strip of land projects into the sea
   một dải đất nhô ra biển
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) diễn đạt rõ ý, diễn xuất rõ ý (làm cho người nghe, người xem nắm được ý mình)


* Simply double-click any word on this page to lookup dictionary
 

Vietnamese translation

Recommend Automatically detected

(supported languages: English, Arabic, Bulgarian, Catalan, Chinese, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Filipino, Finnish, French, German, Greek, Hebrew, Hindi, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Latvian, Lithuanian, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Ukrainian, Vietnamese)

Translate from    into 

Nhấn vào nút dưới đây để dịch sang ngôn ngữ Việt Nam.

          (5000 characters maximum, characters left)
Tip: Click CTRL+C to copy,and CTRL+V to paste into your text editor or text area.

Việt Từ điển Viet Dictionary